- Địa chỉ: Xã Gia Bình – Huyện Trảng Bàng – Tỉnh Tây Ninh

Nội dung Chùa Giác Minh