- Địa chỉ: Khu Sala, Quận 2, TP.HCM

- Hợp đồng số: 25.06.19/HĐKT