- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, tổ chức bán hàng tại Công ty và các dự án.

- Thiết lập chính sách giá phù hợp với từng giai đoạn nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Theo dõi thực hiện và thanh lý các hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan đến tiện tích của dự án.

- Thực hiện công tác kế toán – tài chính phục vụ cho hoạt động của dự án.

- Quản lý, cung ứng dịch vụ tiện ích cho khách hàng.

- Giám sát việc tổ chức chế độ quản lý bất động sản tại cao ốc.

- Lập thủ tục bàn giao căn hộ.

- Tổ chức công tác an ninh trong và ngoài căn hộ.

- Quản lý và bố trí các trang thiết bị PCCC và vận hành định kỳ.

- Phân bổ và thu các khoản chi phí chung như : Điện, nước, vệ sinh công cộng, an ninh tại cao ốc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

  • Giám đốc : Ông Bảo Quảng
  • Điện thoại : (84-8) 22.417.221
  • Email :