- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, thi công; các biện pháp kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong lĩnh vực xây dựng.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán của các công trình và dự án.

- Lập thủ tục, hồ sơ tham dự thầu, nhận thầu.

- Lập thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và dự toán đầu tư xây dựng.

- Hỗ trợ các Đội thi công về mặt kỹ thuật thi công, quyết toán công trình.

- Lập kế hoạch kiểm tra, xây dựng phương án an toàn lao động và chịu trách nhiệm về chất lượng thi công tại công trình.

- Phối hợp các Đội thi công thực hiện kiểm tra nghiệm thu từng phần cũng như toàn bộ công trình.

- Tham gia thiết kế phương án kiến trúc, kết cấu cho các dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

  • Giám đốc : Ông Trần Minh Tâm
  • Phó Giám đốc : Ông Nguyễn Tấn Hùng
  • Điện thoại : (84-8) 38.535.866
  • Email :