- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực kế hoạch và kinh doanh của toàn Công ty, xây dựng chiến lược phát triển Công ty.

- Thẩm định các kế hoạch SXKD của Trung tâm GDKD Địa ốc, tổng hợp các số liệu, định hướng và xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm cho toàn Công ty.

- Xây dựng các dự án, các biện pháp thực hiện cụ thể cho từng dự án.

- Thống kê các hợp đồng ký kết của Công ty và lập các báo cáo theo yêu cầu hoặc định kỳ.

- Kiểm tra và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của các Phòng ban để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, kịp thời đề xuất các biện pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian thực hiện kế hoạch.

- Phụ trách công tác chuẩn bị đầu tư, cơ sở pháp lý, kế hoạch và tiến độ đầu tư, thiết lập các hợp đồng mà Công ty ký kết.

- Kiểm tra quyết toán, tổng quyết toán về các thủ tục pháp lý theo quy định để nghiệm thu và bàn giao hạng mục công trình.

- Lập thủ tục, hồ sơ dự thầu các công trình mà Công ty tham gia.

- Tổng kết hoạt động hàng năm, đánh giá và đề nghị hướng hoạt động phù hợp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

  • Điện thoại : (84-8) 38.535.866
  • Email :