- Địa điểm: Lô A39/II, Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM (Dự án đang triển khai)
- Hợp đồng số 02.08.19/HĐTCXD ngày 02/08/2019