- Địa điểm: KCN Đức Hòa - Long An
- Hơp đồng số 1765/HĐ/CT, ngày 17/05/2016
- Khởi công giữa năm 2016 – Hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2017
- Quy mô: 1 trệt + lầu + 1 sân thượng
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.020m2