- Địa chỉ: Số 3 Hồ Ngọc Lãm – phường 16 – quận 8 – Tp Hồ Chí Minh
- Hợp đồng số 05/HĐ-XD ngày 28/10/2005 & 07/HĐXD ngày 18/4/2006